Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 45

TVORBA KRITÉRIÍ PRO NALEZENÍ A URČENÍ TOTALITNÍHO REŽIMU PODLE JUANA JOSÉHO LINZE V ROMÁNU KONEC CIVILIZACE TOMÁŠ MIKLAS Snahou každého člověka je vše kolem pojmenovat a zaškatulkovat tak, aby to mělo svou jasnou definici a aby to bylo jednodušší pochopit a uchopit. S tímto přístupem se dnes setkáváme takřka denně, ať už jde o svět vědy, techniky, politiky nebo o úplně normální den běžného člověka nacházejícího se ve škole, v práci nebo kdekoliv jinde. I cílem tohoto článku bude vytvořit, nadefinovat, a zejména pak aplikovat kritéria, která všeobecně definují totalitní politický režim. Kritéria budou následně aplikována na knihu Konec civilizace, kterou ve čtyřicátých letech minulého století napsal anglický spisovatel Aldous Huxley. Pomocí kritérií vložených do srovnávací matice se určí, zda se v této knize nachází totalitní režim nebo nenachází a pokud nachází, tak jak moc odpovídá pohledu na totalitní režim podle Juana J. Linze. Při tvorbě kritérií pro určení totalitního režimu budu vycházet z knihy Totalitarian and Authoritarian Regimes od politologa Juana J. Linze1. V uvedené knize se autor věnuje totalitním a autoritativním režimům a jejich detailnímu popisu a typologizaci. V této knize je cílem najít jednotlivé charakteristiky totalitního režimu, které budou následně sloužit k vytvoření jednotlivých kritérií. Vytvořená kritéria budou využita k nalezení odpovídajícím momentům v románu Konec civilizace2, aby se dalo určit, zda se v knize nachází totalitní režim. Do srovnávací matice se bude zapisovat, zda se dané kritérium neboli charakteristické znaky totalitního režimu ve vybrané knize vyskytuje nebo naopak nevyskytuje. Po vyplnění celé matice se zpětně zjistí, zda a jak moc jsou charakteristiky totalitního režimu, tak jako je uvedl ve své knize Juan J. Linz, v románu přítomny. Tím se prokáže, že buď je režim totalitní a jak moc odpovídá charakteristice totalitního režimu podle Juana J. Linze, nebo se o totalitní režim jednat nebude. 1 LINZ, Juan J. Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000, vii, 343 p. ISBN 15-558-7890-3. 2 HUXLEY, Aldous. Konec civilizace: (Brave New World). Vyd. 4., V nakl. Maťa 3. Praha: Maťa, 2011, 198 s. Šťastné zítřky (Maťa). ISBN 978-80-7287-150-6. 44