Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 33

názory veřejnosti a na Topolánka bylo podáno trestní oznámení, protože údajně tímto podporoval zabití a loupežná přepadení, která odbojová skupina během svého působení zapříčinila.38 I přesto, že narušování komunistického režimu vyžadovalo značné úsilí, bratři Mašínové vyvinuli dostatek síly k tomu, aby drobné záškodnické praktiky či dobře promyšlená přepadení přinesla kýžené ovoce, která znamenala narušování upevňování režimu. Je očividné, že ačkoliv se zpočátku jednalo spíše o rozptýlené útoky, které byly spontánního charakteru a byly prováděný v nepravidelném intervalu, zanedlouho četnost útoků narůstala a jejich plánování se stalo důležitou součástí činnosti. Odbojová skupina bratří Mašínů tak začala rozšiřovat pole své působnosti. Škody, které skupina napáchala, přešly z drobných přestupků, kdy byl poškozován veřejný majetek, ke žhářství, krádežím a zabitím. Rovněž počet zbraní, které byly k útokům používány, vzrostly z pár kusů na několik desítek. Stupeň koordinace, která byla však již od počátku fungování skupiny poměrně vysoká, a významnost aktů vzrostly až do úrovně násilných rituálů, kterými Tilly označuje nejvyšší možnou úroveň kolektivního násilí. Tilly rovněž hovoří o tom, že průběh, kdy se nenásilné činy mění v násilné, jak jsme viděli i v tomto příkladu, nejsou neobvyklé. Ovšem příčiny toho, proč k tomu dochází, jsou v mnoha případech složitě objasnitelné.39 Bratři Mašínové budou jistě nadále mít své zastánce a odpůrce. Byli Mašínové opravdu vrazi nebo bychom je měli považovat za hrdiny? V našich silách není možné určit, které názory jsou správné. Můžeme však pomocí Tillyho teorie kolektivního násilí alespoň získat nový náhled na okolnosti a průběh celé situace. 38 39 ČT24. Topolánek ve Washingtonu ocenil premiérskou medailí bratry Mašíny [online]. TILLY, CH. Politika kolektivního násilí, s. 21. 32