Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 30

silami, ale poukázat na zranitelnost zdánlivě nepřekonatelné mocnosti a přispět drobnými záškodnickými praktikami k sebedestrukci systému. V tomto místě dochází k propojení koordinované destrukce s násilnými rituály. I přesto, že ani jedna z obou kategorií nemá za cíl přispět ke ztrátám na životech, akceptuje tyto nastalé okolnosti jako nutnou oběť k dosažení svého cíle. Rovněž využívání odborných znalostí v kategorii koordinované destrukce umožňuje aktérům dosahovat co nejvyšší míry poškození, která představuje jeden z hlavních cílů. Mašínové versus StB Třetí činností, na kterou se odbojová skupina zaměřovala, bylo zajištění peněžních prostředků pro účely skup