Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 3

OBSAH ÚVODNÍK .............................................................................................................................................. 3 TEORIE REVOLUCE CRANEA BRINTONA A JEJÍ APLIKOVATELNOST NA ORANŽOVOU REVOLUCI ............................................................................................................................................. 4 Lenka Plašilová APLIKACE TYLLYHO TEORIE KOLEKTIVNÍHO NÁSILÍ NA ODBOJOVOU SKUPINU BRATŘÍ MAŠÍNŮ................................................................................................................................ 24 Aneta Kanková ASPEKTY WINNICOTTOVSKÉHO FEMINISMU ZAPATISTICKÉM HNUTÍ ............................. 34 Jan Lukáš TVORBA KRITÉRIÍ PRO NALEZENÍ A URČENÍ TOTALITNÍHO REŽIMU PODLE JUANA JOSÉHO LINZE V ROMÁNU KONEC CIVILIZACE ....................................................................... 44 Tomáš Miklas SOUČASNÁ VOLEBNÍ MAPA MĚSTA OSTRAVY ........................................................................ 53 David Šigut TMAVOMODRÝ SVĚT ...................................................................................................................... 72