Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 28

všechna odvětví, která potřebovala k tomu, aby získala absolutní dohled nad činností státu. Josef Mašín starší a někteří další členové československé armády se začali setkávat s útoky na jejich osobu. Rovněž docházelo ke kolektivizaci venkova a zatýkání nejbližších přátel rodiny Mašínů. Tato jednání měla za následek touhu bratrů vzdorovat komunistické moci.12 Odbojová činnost bratrů Mašínů byla založena na politických názorech, jejichž ideový rámec byl striktně vyznačen. Pouze v malém množství případů se jednalo o spontánní akce. Naopak útoky, které skupina provedla, byly předem naplánované a měly hlubší význam. V tomto bodě se prolíná koordinovaná destrukce s násilnými rituály a odlišuje se kupříkladu s rvačkami, které postrádají koordinaci a ke kterým dochází na základě aktuálních pocitů. Sabotáže a násilné rituály Po smrti Edvarda Beneše v září roku 1948 a nástupu Klementa Gottwalda se upevňování komunistické moci značně urychlilo. Bratři Mašínové a jejich přátelé13 právě v tomto období začali sv