Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 26

Zařazujeme zde: 1. násilné rituály, 2. koordinovanou destrukci, 3. oportunismus, 4. rvačky, 5. individuální agresi, 6. rozptýlené útoky, 7. přerušená vyjednávání.4 Pro účel tohoto článku nám postačí blíže si vysvětlit tři z těchto pojmů. Jedná se o násilné rituály, koordinovanou destrukci a rozptýlené útoky. Násilné rituály jsou typickým jevem především pro sportovní události, kde se nejvíce projevuje soupeření dvou stran o prvenství. Vyskytuje se zde nejméně jedna skupina, jež disponuje velkou koordinací a je poměrně snadno definovatelná. Soupeřící skupiny mohou být dvojího druhu. V prvním případě se jedná o nepoměr sil, kdy je jedna skupina viditelně slabší než druhá. Ve druhém se pak jedná o relativně vyrovnané síly obou skupin. V obou situacích však existuje určitá hranice, kterou aktivisté dodržují. Jsou zde přesně určeny vztahy navenek i vně uskupení, typické