Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 24

Mlejnek, Josef, ml. 2007. “Juščenkovy iluze o prezidentské moci.” Revue politika, č. 5/2007, (http://www.revuepolitika.cz/clanky/189/juscenkovy-iluze-o-prezidentske-moci). OSCE. 2005. Ukraine, Presidential Election, 31 October, 21 November and 26 December 2004: Final Report. Warsaw, 11 May 2005, (http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/14674). Rieger, Lukáš. 2014. “Ukrajina 2014.” Čtrnáctideník, č. 5/2014, (http://www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/2014/14denik_5_2014.pdf). Šimara, Jiří. 2014. “Ukrajina směřuje k ekonomické katastrofě.” Svět Průmyslu. 1. 9. 2014 (http://www.svetprumyslu.cz/ukrajina-smeruje-ekonomicke-katastrofe/). Tichý, Lukáš. 2009. “Dvě kola rusko-ukrajinské plynové krize 2009.” Euroskop.cz. (https://www.euroskop.cz/46/11211/clanek/dve-kola-rusko-ukrajinske-plynove-krize-2009/). Transparency International. 2013. “Corruption Perceptions Index 2013.” Transparency International the global coalition against corruption. (https://www.transparency.org/cpi2013/results). 23