Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 21

Použitá literatura Bojcun, Marko. 2001. “Ukraine and European Integration.“ Journal of Ukrainian Studies 26, no. 1-2, 271-286. Brinton, Crane. 1965. The anatomy of revolution. Rev. and expanded ed. New York: Vintage Books. Bunce, Valerie a Wolchik, Sharon. 2006. “Favorable Conditions and Electoral Revolutions.“ Journal of Democracy 17, no. 4, 5-19. Cabada, Ladislav. 2008. “Ukrajina: Hybridní demokracie mezi Evropou a Ruskem.” Nové demokracie střední a východní Evropy, Ed. Cabada Ladislav, Praha: Oeconomica. D'Anieri, Paul J. 2001. “Democracy Unfulfilled: The Establishment of Electoral Authoritarianism in Ukraine.“ Journal of Ukrainian Studies 26, no. 1-2, 13-36. Figes, Orlando. 2000. Lidská tragédie: ruská revoluce 1891-1924. Vyd. 1. Praha: BetaDobrovský. Hlaváček, Petr; Dvořáková, Veronika a Uchočová, Michaela. 2013. Rozvoj občanské společnosti v Bělorusku a na Ukrajině a role vnějších aktérů. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě. Huntington, Samuel P. 2008. Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století. 1. vyd. Brno: CDK. Johnson, Chalmers A. 1982. Revolutionary change. 2nd ed. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Knutsen, Torbjørn L. a Bailey, Jennifer L. 1989. “Over the Hill? The Anatomy of Revolution at Fifty.” Journal of Peace Research 26(4): 421–431. Kopeček, Lubomír a Kubová, Olga. 2004. “Ukrajina.“ Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Ed. Kubát Michal, Praha: Eurolex Bohemia. Kravchuk, Robert S. 2001. “Administrative Reform and Centre-Local Relations.” Journal of Ukrainian Studies 26, no. 1-2, 37-74. Kravchuk, Robert S. 2005. “Kuchma as Economic Reformer.” Problems of Post-Communism 52, no. 5, 48-58. Krejčí, Jaroslav. 1992. Dějiny a revoluce. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství́ Naše vojsko. Kubát, Michal. 2004. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia. Kudelia, Serhiy. 2007. “Revolutionary Bargain: The Unmaking of Ukraine’s Autocracy through Pacting.” Journal of Communist Studies and Transition Politics 23, no. 1, 77-100. 20