Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 18

éry.35 Chudoba a strádání mohou vyvolat pouliční nepokoje, avšak ty jsou velmi snadno potlačeny armádní silou. Právě tato neefektivita či nedostatek odhodlání vyvolat vzporu či povstání dodává vládnoucí třídě ještě větší pocit moci (Brinton 1965: 209-213). Situace na Ukrajině za Janukovyčovy vlády by se dala popsat jako katastrofa, jelikož zde panovala hospodářská a finanční nestabilita. Země byla pod tlakem ohledně budoucnosti a orientace buď na EU či Rusko. Nezaměstnanost v zemi se pohybovala kolem 7 %, parlament zvýšil deficit státního rozpočtu o jednu miliardu dolarů, reálný HDP stagnoval na úrovni roku 2012 a spotřebitelská i průmyslová inflace balancovala nad deflační propastí (Šimara 2014; Kuzio 2012). Tyto problémy byly spojeny jak s neustále se vzmáhající korupcí, tak i s neefektivní státní správou a oddalováním reforem. Posledním společným znakem je změna společnosti, většinou k horšímu. To, co bylo dříve za vlády teroru zakázáno, je nyní v období rekonvalescence dovoleno. Bohatí ještě více zbohatli a chudí zase v