TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 9

OLIËN EN VETTEN Wilt u weten wat de kwaliteit en samenstelling van bepaalde oliën en vetten is? TLR kan belangrijke kwaliteitsparameters en bestanddelen van oliën en vetten bepalen en kwantificeren. Bijvoorbeeld de vetzuursamenstelling en de gehaltes vrije vetzuren, tocoferol, cholesterol, lecithine, peroxide en vocht. Ook biedt TLR een brede range aan analyses van residuen en contaminanten zoals pesticiden, ANALYSES VOOR OLIËN EN VETTEN mycotoxines, zware metalen, en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Residuen Voor risicomanagement is het belangrijk dioxines te • Pesticiden kunnen detecteren. Dit geldt ook voor sporen van GMO’s en vetoplosbare componenten die zijn gemigreerd vanuit de verpakking, bijvoorbeeld minerale oliën. • Fungicides zoals dithiocarbamaten • Herbicides zoals glyfosaat • Biocides Chemische bestanddelen en contaminanten • Vetzuursamenstelling (PUFA, MUFA, omega 3-vetzuren, transvetzuren) • Vrije vetzuren • Tocoferol • Lecithine • Cholesterol • Peroxide • Vocht • Minerale oliën • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen Met onze analyses kunnen we u assisteren bij het • Zware metalen zoals lood, cadmium en kwik handhaven van voedselveiligheidsstandaarden als IFS • Dioxines en BRC en de wettelijk vereiste HACCP-analyses. • Mycotoxines zoals aflatoxine en ochratoxine TLR is erkend door de FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations) en NOFOTA (Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association) en gekwalificeerd voor de analyse van oliezaden en afgeleide producten. Als lid van de • MOSH en MOAH Microbiologische parameters FEDIOL, de federatie van de Europese plantaardige Genetische kenmerken olie- en eiwitmeelindustrie, ondersteunt TLR de missie • Opsporing GMO’s om de kwaliteit en veiligheid van oliën, vetten en gerelateerde producten te verzekeren. 9