TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 7

‘Pesticiden binnen 24 uur geanalyseerd’ ANALYSES VOOR GROENTE- EN FRUITPRODUCTEN Residuen Voedingswaarde en samenstelling • Pesticiden • Eiwit • Fungicides, zoals dithiocarbamaten • Vet • Herbicides zoals glyfosaat • Koolhydraten • Biocides • Vitamines • Mineralen Chemische bestanddelen en contaminanten • Sporenelementen • Nitraat en nitriet • Vocht • Zware metalen zoals lood, cadmium en kwik • Dioxines Genetische kenmerken • Mycotoxines zoals aflatoxine en ochratoxine • Opsporing GMO’s Microbiologische parameters • Totaal kiemgetal • Pathogenen zoals salmonella en enteropathogene E. coli (EHEC / STEC) • Bederf veroorzakende bacteriën zoals alicyclobacillus • Virussen zoals het norovirus en hepatitis A • Patuline 7