TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 5

U kunt bij ons terecht voor zowel standaard De minimale en maximale houdbaarheid van uw analysemethoden voor de bepaling van producten is van groot belang voor de voedsel- de voedingswaarde van producten als voor veiligheid. Met onze laboratoriumanalyses en complexe methoden voor het opsporen van statistische evaluaties kunnen wij die nauwkeu- residuen en contaminanten zoals pesticiden, rig vaststellen. In microbiologische challenge- dioxines en melamine. Daarnaast voeren we tests onderzoeken onze specialisten of uw klassieke microbiologische analyses uit zoals voedselproduct, diervoeder of mengvoeder- plaattellingen. Ook moderne PCR-technieken grondstof een goede voedingsbodem vormt voor pathogene bacteriën als salmonella, ente- voor pathogene bacteriën. Mocht dit het geval ropathogene E. coli en E. coli O157. PCR-scree- zijn, dan kunnen we oplossingen aandragen in ning zetten we in om genetisch gemodificeerde de vorm van diverse combinaties van conserve- varianten en allergenen op te sporen. TLR kan ringstechnologieën. uw producten en ingrediënten testen op vreemde bestanddelen, beschadigde graan- korrels en giftige zaden. CHOCOLADE KRUIDEN EN SPECERIJEN VIS EN ZEEVRUCHTEN EIEREN VLEES EN VLEESPRODUCTEN 5