TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 4

EEN BREDE RANGE AAN VOEDINGSMIDDELENANALYSES 4 In de voedingsmiddelenindustrie zijn kwaliteit en veiligheid nauw verbonden met de volks- gezondheid. De regels die de overheid specifiek voor voeding heeft opgelegd zijn streng. Snelheid van handelen, volledige betrouwbaarheid van analyseresultaten en duidelijkheid is daarom essentieel. TLR heeft de kennis, expertise en technische mogelijkheden in huis om snel en vakkundig in deze kwetsbare markt te opereren. GROENTE EN FRUIT OLIËN EN VETTEN NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN GRANEN, MEEL EN BAKKERIJPRODUCTEN COCOA EN