TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 3

EEN GROOT AANBOD AAN ANALYSES, SNEL BESCHIKBAAR VOOR UW BEDRIJF Welkom bij TLR International Laboratories, het onafhankelijke laboratorium voor chemische analyse, microbiologische analyse, DNA-analyse, PCR en analyse-interpretaties. Een modern laboratorium in Rotterdam (Nederland), waar hoogopgeleide medewerkers met state-of-the-art instrumenten wer- ken om u de beste en meest betrouwbare resultaten op een bruikbare manier te presenteren. TLR is gespecialiseerd in de analyse van voedingsmiddelen, diervoeders, diervoeder grondstoffen, brand- stoffen en biomassaproducten. Kwaliteit en veiligheid van de te onderzoeken voe- dingsmiddelen, diervoeders en brandstoffen heeft, ook voor ons, de hoogste prioriteit. Betrouwbaar analyseresultaat is dan ook het minste wat u van uw laboratorium mag verwachten. TLR is internationaal geaccrediteerd voor een breed arsenaal aan chemi- sche, microbiologische en DNA-analyses. Wij blij- ven ons dienstenpakket voortdurend uitbreiden met innovatieve en kwalitatieve oplossingen om u optimaal te kunnen blijven bedienen. 3 Bij TLR kunt u rekenen op snelle doorlooptijden. Die snelheid kunnen wij realiseren door onze kun- dige medewerkers te laten werken met de meest geavanceerde apparatuur in een uiterst moderne werkomgeving. Alle analyses worden snel en effi- TLR is onderdeel van het Peterson- en Control ciënt uitgevoerd op één locatie. Bovendien heeft u Union- netwerk. Dit netwerk bestaat uit als klant met onze realtime webapplicatie live in- onafhankelijk opererende dienstverleners die zijn zage in de resultaten en rapporten. Alles bij elkaar gespecialiseerd in inspectie en certificatie van leveren deze aspecten u veel tijdwinst en geldbe- voedingsmiddelen, diervoeders, mengvoeder- sparing op. grondstoffen, textiel en brandstoffen. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact. De bedrijven opereren veelal onder de handels- Zo heeft u bij TLR één vast aanspreekpunt: een ac- namen Peterson of Control Union. Dankzij dit countmanager met verstand van zaken. Bovendien internationale netwerk kunnen we wereldwijd geven wij u niet alleen een lijst met analyseresulta- monsters nemen. De consultants van TLR en de ten, maar ook een interpretatie daarvan, toegesne- zusterbedrijven kunnen bovendien wereldwijd den op uw bedrijf en uw specifieke vragen. worden ingezet en geraadpleegd voor advies over kwaliteitsvraagstukken.