TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 23

TLR DOET MEER VOOR U Behalve het zeer brede pakket aan analyses kan TLR veel meer voor u betekenen. Onder meer op het gebied van regelgeving en monstername. Binnen de Europese Unie en, dankzij het internationale netwerk van onze zustermaatschappijen Peterson en Control U