TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 21

ANALYSES VOOR VLEES EN VLEESPRODUCTEN Residuen • Gisten • Diergeneesmiddelen • Schimmels • Pesticiden (fungicides, herbicides, biocides) • Virussen zoals het norovirus en hepatitis A Chemische bestanddelen en Voedingswaarde en samenstelling contaminanten • Eiwit • Dioxines • Vet • PCB’s • Koolhydraten • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen • Vitamines • Mineralen (PAK’s) • Zware metalen zoals lood, cadmium en kwik • Sporenelementen • Radioactieve straling • Vetzuursamenstelling • Vocht Microbiologische parameters • Totaal kiemgetal Genetische kenmerken • Pathogenen zoals salmonella en enteropatho- • Opsporen soorten en herkomst met gene E. coli (EHEC / STEC) en listeria DNA-sequencing en PCR-technieken • Bederfveroorzakers 21 ‘Ook pathogenenonderzoek voor enteropathogene E. coli (EHEC-STEC)’