TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 20

VLEES EN VLEESPRODUCTEN Zoekt u een laboratorium dat snel uw vleesproducten analyseert? TLR begrijpt dat een snelle analyse cruciaal is voor een bederfelijke en veel verhandelde productgroep als vlees. Wij voeren een groot aan- tal verschillende analyses uit voor het bepalen van voedingswaarde, kwaliteit en voedselveiligheid, en voor het opsporen van voedselfraude. Alle analyses vinden plaats op één locatie. Hierdoor kunnen wij een aanzienlijke tijdwinst realiseren. TLR heeft moderne DNA-sequencing en PCR-tech- gene E. coli (EHEC-STEC), listeria en salmonella. nieken in huis om fraude aan te tonen - denk daar- Typering van salmonella voeren we uit met de bij aan het verkopen van paardenvlees als checkpointmethode, waarmee we binnen 36 uur rundvlees. Daarnaast kunnen wij een groot scala uitsluitsel kunnen geven over het type. Daarnaast aan (milieu)contaminanten en residuen opsporen, behoren ook het opsporen van virussen als norovi- bijvoorbeeld pesticiden, polycyclische aromatische rus en hepatitis A tot onze scope. koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines, PCB’s zware metalen, residuen van diergeneesmiddelen en zelfs De voedingswaarde van vleesproducten en een radioactieve besmetting. correcte etikettering is belangrijk. TLR analyseert de gehaltes aan eiwit, vet, koolhydraten, vocht, 20 Ook pathogenenonderzoek bieden wij aan, bijvoor- vitamines, mineralen en sporenelementen in uw beeld voor clostridium botulinum, enteropatho- producten.