TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 17

‘Niet alleen de resultaten, maar ook de interpretatie daarvan voor uw bedrijf‘ ANALYSES VOOR KRUIDEN EN SPECERIJEN Residuen Voedingswaarde en samenstelling • Pesticiden • Eiwit • Fungicides zoals dithiocarbamaten • Vet • Herbicides zoals glyfosaat • Koolhydraten • Biocides • Vitamines • Mineralen Chemische bestanddelen en contaminanten • Sporenelementen • Nitraat en nitriet • Vetzuursamenstelling • Zware metalen zoals lood, cadmium en kwik • Vocht • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) • Azokleurstoffen • Mycotoxines zoals aflatoxine en ochratoxine Microbiologische parameters • Totaal kiemgetal • Pathogenen zoals salmonella en enteropathogene E. coli (EHEC / STEC) • Melkzuurbacteriën Genetische kenmerken • Opsporing GMO’s 17