TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 16

KRUIDEN EN SPECERIJEN Binnen 24 tot 48 uur uw kruiden en specerijen laten monitoren en analyseren? Dat is de standaard voor TLR. Voor kwetsbare verse voedselingrediënten als kruiden en specerijen is snelle levering 16 belangrijk. Maar ook uw gedroogde kruiden en specerijen wilt u snel en efficiënt laten testen op de aanwezigheid van bijvoorbeeld zware metalen en kleurstoffen. zijn in de Warenwetregeling gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen) moeten die op het etiket worden vermeld. TLR kan de aanwezige hoeveelheden azokleurstoffen nauwkeurig bepalen. Kruiden en specerijen zijn erg vatbaar voor microbiolo- gische besmetting. Vaak worden deze ingrediënten in onhygiënische omstandigheden in tropische gebieden geteeld en gedroogd. Daarom heeft TLR een uitge- breide range aan microbiologische analyses. TLR verzorgt monitoring binnen 24 uur voor nitraat en Gebruikelijk zijn de analyses voor totaal kiemgetal, binnen 48 uur voor pesticiden zoals insecticides, fungi- melkzuurbacteriën en enterobacteriaceae zoals salmo- cides en biocides. Daarnaast kan TLR gedroogde nella-soorten en enteropathogene E. Coli (EHEC / kruiden en specerijen analyseren op zware metalen en STEC). Ook kan TLR mycotoxines bepalen. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Ook de professionele monstername kunnen wij voor u Kruiden en specerijen worden met regelmaat kunstma- verzorgen. Door gebruik te maken van ons internatio- tig gekleurd met azokleurstoffen. Dat kunnen verbo- nale netwerk van onder meer onze zusterbedrijven als den of schadelijke kleurstoffen zijn zoals Soedanrood. Peterson en Control Union kunnen we dit zelfs wereld- Als het gaat om toegelaten kleurstoffen (die vermeld wijd voor u organiseren.