TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 15

COCOA EN CHOCOLADE Streeft u naar kwaliteitsborging van uw cocoa en cocoaproducten en wilt u verder optimaliseren? TLR staat voor u klaar met een breed scala aan specifieke analyses. Voor cocoa en chocolade gelden allerlei eisen die zijn vastgelegd in Europese verordeningen; in de Nederlandse wetgeving zijn de eisen verankerd in het Warenwetbesluit Cocoa en chocolade. Zo zijn er verordeningen voor microbi- ologische eisen, voor chemische eisen en voor etiketteringsvoorschriften. Relevante analyses zijn bijvoorbeeld het graderen van Binnen ons internationale netwerk kunnen we via zus- cocoabonen; voor deze analyse werken wij met mi- terbedrijven als Peterson en Control Union wereldwijd croscopische technieken. Authenticiteitsonderzoek professionele monsternames organiseren. van bonen en chocolade doen wij met behulp van DNA-methoden. Ook kunnen we nagaan of de vetsa- menstelling van chocolade voldoet aan de wettelijke eisen en de voedingswaarde bepalen. Voor het bepa- len van residuen en verontreinigingen beschikt TLR over diverse onderzoeksmogelijkheden zoals de ana- lyse van dioxines, PCB’s, zware metalen en pesticiden. Daarnaast kunnen we allerlei microbiologische para- meters in kaart brengen. Voorbeelden zijn het opspo- ren en typeren van ziekteverwekkende bacteriën als salmonella, listeria monocytogenes, bacillus cereus en staphylococcus aureus. ANALYSES VOOR COCOA EN CHOCOLADE Residuen en chemische contaminanten Voedingswaarde en samenstelling • Pesticiden (fungicides, herbicides, biocides) • Eiwit • Dioxines • Vet • PCB’s • Koolhydraten • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen • Vitamines (PAK’s) • Mineralen • Zware metalen zoals lood, cadmium en kwik • Sporenelementen • Radioactieve straling • Vetzuursamenstelling • Mycotoxines zoals aflatoxine en ochratoxine • Vrije vetzuren • Onverzeepbare bestanddelen Microbiologische parameters • Vocht • Totaal kiemgetal • Alkaloïden zoals cafeïne en theobromine • Pathogenen, zoals salmonella • Suiker (mono-, di- en oligosachariden) • Bederfveroorzakers • Suikeralcoholen • Gisten • Zoetstoffen • Schimmels • Organische zuren • Virussen Microscopische technieken • Gradering cocoabonen 15