TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 12

GRANEN, MEEL EN BAKKERIJPRODUCTEN Wat is de kwaliteit van uw meel? TLR analyseert uw granen, meel en bakkerijproducten en vertelt het u. Wij hebben, mede door onze ligging bij één van de belangrijkste graanhavens van de Europese Unie, veel ervaring met de kwaliteitsanalyse van granen en graanproducten. sporen van onzuiverheden, zoals zaden, kaf en aarde (de ‘admixture’). Voor het analyseren van de voedingswaarde, samen- stelling, microbiologische kwaliteit en veiligheid van bakkerijproducten beschikt TLR eveneens over een breed arsenaal aan methoden en tests, van totaal kiemgetal tot specifieke tests voor pathogenen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld binnen 36 uur salmonella typeren. Om de kwaliteit van granen en meel te bepalen, voert 12 TLR onder meer analyses uit voor de vochtbepaling Daarnaast biedt TLR een uitgebreide range aan geac- en de bepaling van het eiwitgehalte en de eiwitkwali- crediteerde analyses voor de bepaling van pesticiden, teit. Deze meten we met de Kjeldahlmethode en met mycotoxines, dioxines, zware metalen en PAK’s. Daar- nabij-infraroodtechnieken (NIR). Ook kunnen we mee helpen we u te voldoen aan Europese kwaliteits- s 9%HɅѥ́ݥѕ͍é́5@ELM$%L I )܁ݕ͕ɕ͍ѕ́եٽɕЁ! @ѕQ1H͕́́Ʌѽɥմ)ٕɅɔɽѥ͕́饩ЁمхɐȁɅQɅͽ)͕хѥ݅ɑi䵥ँЁѥQQ͕́եٽɕ+a Ʌɽє)Ʌٕ́مWd