TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 11

‘TLR biedt een breed scala aan specifieke analyses’ ANALYSES VOOR NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN Residuen en chemische contaminanten Voedingswaarde en samenstelling • Pesticiden (fungicides, herbicides, biocides) • Eiwit • Dioxines • Vet • PCB’s • Koolhydraten • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen • Vitamines (PAK’s) • Zware metalen zoals lood, cadmium en kwik • Mineralen • Sporenelementen • Radioactieve straling • Mycotoxines zoals aflatoxine en ochratoxine Microbiologische parameters • Totaal kiemgetal • Pathogenen zoals salmonella • Bederfveroorzakers • Gisten • Schimmels • Virussen • Patuline Microscopische technieken 11