TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 10

NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN Wilt u de exacte samenstelling van uw noten weten? Of ongewenste toevoegingen aan uw zuidvruchten traceren? TLR biedt een breed pallet aan analyses voor het bewaken van de kwaliteit en voedselveilig- 10 heid van noten en zuidvruchten. Alle analyses vinden plaats op onze locatie in Rotterdam en kunnen hierdoor snel en efficiënt worden ingepland. Voor het opsporen van residuen en verontreinigin- kan TLR ook de voedingswaarde, zoals het eiwit- en gen zoals dioxines, PCB’s, zware metalen en pestici- vetgehalte, nauwkeurig bepalen. den zijn tal van analyses beschikbaar. Ons laboratorium kan daarnaast allerlei microbiologi- Schimmelgroei is een van de problemen bij de teelt sche parameters in kaart brengen; van het totaal en bewaring van noten. Schimmels kunnen voor kiemgetal tot typering van pathogenen zoals sal- mens en dier gevaarlijke mycotoxines produceren. monella of het traceren van virussen. En uiteraard Een voorbeeld is aflatoxine, dat voorkomt in beschimmelde noten en pinda’s. Voor een aantal schimmelgifstoffen is in de Europese Unie een maximumniveau in voedingsmiddelen vastgesteld. TLR kan snel en accuraat mycotoxines opsporen en bepalen of de hoeveelheid aanwezige gifstoffen binnen de gestelde normen valt.