Think Freedom 2015 - 2020 Think Freedom 2015 - 2020 catalogue - Page 17

Projekat Misli Sloboda: Između danas i sutra je krenuo iz Sarajevske vijećnice 2015. godine, kao prvi projekat suvremene umjetnosti postavljen u tek renoviranoj Vijećnici. Misli Sloboda 2016. - uključuje instalaciju projekta i izložbu u regionalnim centrima: u Banja Luci u suradnji sa Muzejem savremene umjetnosti RS i u Novom Sadu (Srbija) u suradnji sa SKCNS Fabrikom. Misli Sloboda 2017./2018. - uključuje instalaciju projekta i kulturnu suradnju: u Ljubljani u suradnji sa gradom Ljubljanom, u Skoplju u suradnji sa Skopskim Letom, u Rovinju u suradnji sa Weekend Media Festvalom i Galerijom Adris. Projekat dalje nastavlja turneju Europom i to u Bratislavi (Slovačka) u suradnji sa organizacijom Curatorial Studies Institute, u Veszpremu (Mađarska) u suradnji sa gradom Veszprem, u Kopenhagenu (Danska) u suradnji sa BellaTV, u Kaunasu (Livanija) u suradnji sa Meda Project, u Barseloni (Španija) u suradnji sa Kulturnim centrom Espronceda, u Palermu (Italia) u suradnji sa Centro Interculturale Artistico Siciliano. Razgovori su u toku za postavku projekta u Berlinu, Beču i Lisabonu. Projekat će onda putovani u Ekvador i Argentinu. Misli Sloboda 2019./2020. - instalacija će biti prezentovana u Aziji, Africi, Australiji i Sjedinjenim Državama. Finalna postavka projekta je zakazana u Njujorku na Daag Hammerskjold Plazi 2020. godine. Specijalni paviljom na Venecijanskom bijenalu planiran je za 2019. godinu.