The magazine MAQ September 2018 MAQ Magazine November 2018 - Page 239

MAQ/November 2018 / 07

Image on the left:

Natalia Morozova, "Take a star", oil on canvas, 50x70, 2017

Natalia Morozova, "The birth of evil", oil on canvas, 50x70, 2018