The magazine MAQ September 2018 MAQ Magazine November 2018 - Page 231

MAQ/November 2018 / 07

Massimo Pregnolato "Upside Down Heart "

Tempera on paper cm116X156

2008