The Linnet's Wings The Sorrow - Page 69

Poets Who Died in the War War Hed Wyn Woe that I live in bitter days, As God is setting like a sun And in his place, as lord and slave, Man raises forth his heinous throne. When he thought God was gone at last He put his brother to the sword. Now death is roaring in our ears, Shadowing the shanties of the poor. The old and silenced harps are hung On yonder willow trees again. The bawl of boys is on the wind. Their blood is blended in the rain. Ellis Evans, 1887-1917 Rhyfel Hed Wyn Gwae fi fy myw mewn oes mor ddreng A Duw ar drai ar orwel pell; O'i ôl mae dyn, yn deyrn a gwreng, Yn codi ei awdurdod hell. Pan deimlodd fyned ymaith Dduw Cyfododd gledd i ladd ei frawd; Mae swn yr ymladd ar ein clyw, A'i gysgod ar fythynnod tlawd. Mae'r hen delynau genid gynt Ynghrog ar gangau'r helyg draw, A gwaedd y bechgyn lond y gwynt, A'u gwaed yn gymysg efo'r glaw. Ellis Evans, 1887-1917 69