THE 100 | Eve Dönüş - Page 9

EVE DÖNÜŞ du; onun içi oyulup boşaltılmış, tüm duyguları sökülüp alınmıştı sanki. …Yaşadığını anımsatan tek şey, Luke’un güven veren eliydi. İnsanlar dört bir yandan Glass’ın üstüne abandı. Koltukların tümü dolmuş, kabinin her yanını ayakta duran erkek, kadın ve çocuklar doldurmuştu. Dengelerini sağlamak için birbirlerine tutunuyorlardı, oysa kimsenin düşmesine olanak yoktu –içerisi sessizce gözyaşı döken, dalgalı bir et yığınıyla tıka basa doluydu. Kimi ardında bıraktığı insanların adını sayıklıyor, kimiyse sevdikleriyle son kez vedalaştığını kabullenemeyerek başını deli gibi sallıyordu. Görünürde paniğe kapılmamış tek kişi, Glass’ın hemen sağında oturan Yardımcı Şansölye Rhodes’du. Çevresindeki perişan yüzleri fark etmeden ya da u