Test Drive

На добър час 3. клас в трети клас! Златни правила за толерантност 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Приемам другите такива, каквито са. Уважавам чуждото мнение и не налагам своето. Умея да изслушвам внимателно събеседниците си, без да ги прекъсвам. Проявявам търпимост, поносимост и уважение към другите. Зачитам правата на другите. Стремя се да бъда учтив към всички. Правя добрини и не наранявам с думи и дела другите. Стремя се да бъда колкото може по-добронамерен, отстъпчив и търпелив. 2010—2011 4. ОУ “Д.Дебелянов” Благоевград Класен ръководител: Старши учител Тонка Панаиотова Магистър начална педагогика Магистър англииска филология 0886 75 08 07 073 833373 E-mail: pkt@mail.bg www.tpclass.webnode.com