Test Drive

Välfärdsstaden Borlänge! Illustration av: Khalil Agha Falah Borlänge behöver förändring – Vårt välfärdssystem är samhällets livlina när medborgare behöver sjukvård, omsorg och utbildning. För detta krävs att varje medborgare garanteras trygghet, tillgänglighet, kunnig och engagerad personal, och sist men inte minst att humanistiska värderingar får vara vägledande i utformningen av välfärden i Borlänge. Oavsett om det handlar om skola, vård eller äldrevård kommer OFA att kämpa, slåss för att Borlänges invånare ska få den yppersta välfärden. Vi vill placera Borlänge i framkant inom välfärden. Men vi behöver er röst för att skapa en förändring av styret i Borlänge och tillsammans är det allas vårt ansvar för att utveckla Borlänge till Sveriges Välfärdsstad. - kryssa för OFA i kommunalvalet Lars Gunnarsson Katarina Smed och Lars-Erik Skoglund TIGE LLMÄK lla ra sorg fö Om MUNFU L KOM VAL TIL rke ara ma Du får b didater. lda kan a anmä v dess ra en a lund k Skog Lars-Eri n o 1 nnarsso Lars Gu ed o 2 rina Sm Kata n o 3 Eriksso Håkan n o 4 estergre Ernst W nd o 5 e Forslu n Marian o 6 Thalin Torbjörn tsson o 7 gt Beng 8 Ben glund o icole Sko N o 9 erström Per Hill ergren o 10 n West Kari rglund o 11 nna Be Joha d o 12 Höglun Sune o 13 ksson Dan Eri o 14 ellström Gerd H o 15 koglund Britta S o 16 N OMMU NGE K BORLÄ 039 0539 09