Tervahiihto Sanomat helmi-maaliskuu 2018 - Page 18

Palautuminen Älykkäästi ja hiljaa hyvä tulee – Jarin vinkit tasapainoiseen harjoitteluun kuntoliikkujille Yrittäjä Jari Siirtola on työskennellyt parin vuoden ajan hyvinvointipalvelui- den toimialalla ja tuottaa palveluita erityisesti yritysasiakkaille. Palaudute- hokkaasti.fi -palveluiden taustalla on viiden vuoden kokemus yksittäisten hen- kilöiden ylikuormitusten purkamisessa heidän arjessaan. Luomme brändin näkyväksi. Brändi rakentuu jokaisessa kohtaamisessa. Me täällä mainostoimisto WTF Designissa suunnittelemme kohderyhmääsi uppoavan yritysilmeen, kehitämme olemassa olevaa brändiä, sparraamme ja koulutamme, ideoimme tehokkaimmat työkalut markkinointiin, seisomme asiakkaan rinnalla tapahtumamarkkinoinnissa sekä pidämme huolen siitä, ettei somessa tule huteja. Markkinointiviestintää ideasta lopputuotteeksi – siinäpä tekemisemme pähkinänkuoressa! Erikoisosaamistamme on kokonaisvaltainen brändinrakennus. Monipuolisen osaamisemme avulla tavoitamme asiakkaan kohde- ryhmät ja suunnittelemme tehokkaat työkalut markkinointiviestintään. Luomme visuaalisen brändi-ilmeen ja markkinointisuunni- telman, mutta tarjoamme myös olemassa olevaa brändiä kohottavia ratkaisuja. Omaa osaamistamme kehitämme jatkuvasti – siksi, että olemmme kiinnostuneita uusista tuulista ja jotta voimme tarjota asiakkaillemme kaikista nykyaikaisimmat ratkaisut. Asiakasta varten Me mainonnan ammattilaisina luomme asiakkaan brändin näkyväksi, jotta asiakas voi keskittyä olemaan oman alansa erikois- asiantuntija. Me huolehdimme kaikesta muusta. Yrityksen pyörittäminen helpottuu huomattavasti, kun markkinointiviestintä on kunnossa. Tiesithän, että kokonaisvaltainen yritysimago luo mielikuvan ammattitaitoisesta ja ajan hermolla olevasta yrityksestä. Jaan tässä muutaman vinkin kuntoliikkujille palveluidemme ja omakohtaisten kokemusten kautta. 1. Kokonaiskuormituksen huomioiminen Nykyään ihmisillä on paljon tavoitteita työssä ja vapaalla. Kun kaikki pyritään suorittamaan kunnianhimoisesti, voi kokonai- suus johtaa ylikuormittumiseen. Olen pyrkinyt löytämään sopivaa kompromissia tekemi- sille ja huomioimaan päivittäisen kuormitustason. Arvioin nykyään päivittäistä kuormitusta ja olen valmis muuttamaan suunnitelmia vaikka kesken päivän, jos kuormitus alkaa ka- saantumaan liian kovaksi. 2. Tasapainoinen harjoittelu Asiakkaissa tulee ympäri vuoden paljon vastaan liian kuor- mittavia harjoitteita harrastavia henkilöitä. Talvisin mm. hiihtäminen on monelle tilapäisesti ylikuormittavaa. Perus- kunto ei ehkä tue halutuilla tehoilla liikkumista ja viikoittainen liikunta johtaa ylikuormituksiin. Olen itse liikkunut pitkään ns. sata lasissa silloin, kun siihen on ollut tilaisuus. Harjoitteluani olen pyr- kinyt muuttamaan siten, että valtaosa harjoittelusta olisi ns. peruskuntoharjoittelua ja mahdollisimman monipuolista liikuntaa. Samalla lepopäivät tai kevy- et välipäivät ovat paremmin mukana arjessa. Tällöin liikunnan mielekkyys säilyy helpommin yllä ja ajoit- tain on helpompi haastaa itseään. Välillä tulee innostuksessa ylilyöntejä, mutta pääsääntöisesti kuormitan itseäni nykyisin kohtuudella. 3. Harjoittelua tukeva ravinto Harjoittelun teho katoaa, jos ravinnolla ei tueta liikkumisen ja arjen tuomaa kuormitusta. Tätä laiminlyödään yllättävän paljon kiireen keskellä. Lyhytaikaisessa stressissä nälän tunne vähenee. Tasaisen ravintorytmin oppiminen vaatii muutamia viikkoja, mutta sen jälkeen keho alkaa muistuttamaan nälän tunteilla säännöllisin väliajoin. Visuaalisen brändi-ilmeen suunnittelu Koska kokonaisuus ratkaisee brändinrakennuksessakin, pähkäilemme puolestasi logot, värit, fontit, paperivalinnat, valokuvien tyylit, infografiikat ja muun graafisen suunnitte- lun osa-alueet – joko uutta luoden tai vanhaa kunnioittaen. Pikasparraukset ja koulutukset Saat koulutuksissamme ja pikasparrauksissamme ideat lentoon ja työkaluja käytännön tekemiseen. Tuemme ja kehitämme somen käyttöäsi ja markkinointiasi sekä olemme apuna yrityksesi kehittämisessä. Tehokkaat työkalut ma &F7WVGFVVRFW':L:G6WfBwwr6gWBGVGFVWBVƶ7V&VЦWGF6<:FL;l:Bל;gFVFVVRל;g2&F6W7WVFV&V6VGFVVFRWGL:Bl:FƖVWBW'FfBWFVV :F6fW7F:B',:FL:G676&V6VV6FFVB&L:BVL:F',:FL:G676&&GL:L:B:FGFGWV斖ৗ&G6W666Ɨ6VVFfBVwwr6gVV :FfG6WFGVGFFGF6WBFW':L:BVWGFVWfB6<:F;gB6VL:GGfV:L:BVvW7<:BVBVGG֖VFGWRWGV֗6VVL:G&VWGV֗6VfR6F6L:BFvL:L:FЦV&֗GFfB6&VWB :FǖGFVWBGFfB;fWGFgWWGF֗L:BfV :Fl:FV&֗GW26L:@VV:FF'fF&VGGV֗6VR<:L:F;fƖVV'F֒FFƗ7WVFWBfWGFfR ;fRRЧfRVVRl:BFf'67FV"ЦGW7 :FfVl:FƗ7<:BRVFfGFVPW'W6VF&VWFW6VFVgV6VЦ6FV6W'&WF&&Ч66FF֒F:F:FFV6W7FWWF6FVL:L:FV6VƖ6VWBF@F&֗76BVl:GBGF斖Ʀ6BЧL:F6VFW'fFf&GL:L:B7V&GFl:F6:GƗGL:L:B6FVG6V<:BWGF֖VV:L:FЧ :L:B&FV76GVFVƗ76FVV6ƦWGFfB&GL:Gl:GBfV:BfV6&V6V6V7F֗7FuDbFW6v&GL:F:B',:FF&VFVל;g06V',:FF6:Fl:F6G;g6VFVǖGFVW76&7GWR:GL:F;f:FV72fff7VƖV:BЦVח2fW7F:FWW6V&F7VV6WW&֖VG;gL:FVF6VRV6WBƖ@',:FF&VV6VVffGF&VV֗FVf6gV67F֗7FuDbFW6v&GR3r&PwwrwFfFW6vfwFfFW6vCC#cR#6wFfFW6vf