TED Meşale Dergisi Haziran 2014 18. Sayı - Page 83

Türkiye Eğitim Atlası’yla Eğitim Sistemimize Makro Bakış TEDMEM tarafından hazırlanan Türkiye Eğitim Atlası, 12 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye Eğitim Atlası, Türk eğitim sistemini makro düzeyde, genel bir bakış ile değerlendirmek isteyen araştırmacılar ve eğitimle ilgilenen tüm yurttaşlar için yeni bir kaynaktır. Atlas, hali hazırda paylaşılmış istatistikleri harita, grafik ve tablo gibi görsellerle zenginleştirerek erişimi ve anlamayı kolaylaştıran bir seçenek olması amacı ile hazırlanmıştır. Kimler, ne amaçla kullanabilir? Birçok ülkeye kıyasla Türk eğitim sistemini değerlendirmek için kullanılabilecek eğitim istatistiklerine tek elden ulaşmak ne yazık ki oldukça zor ve zahmetlidir. Ulaşılabilir olan istatistikler ise farklı kaynaklarda yer almakta olup tüm bilgilerin bir araya getirilmesi fazlasıyla zaman almaktadır. Özellikle eğitim politikaları oluşturulurken veri temelli kararların alınması için karşılaştırılabilir ve bütünleştirilmiş verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim Atlası, Türkiye eğitim sistemini genel bir bakış ile değerlendirmek isteyen araştırmacılar ve eğitimle ilgilenen tüm yurttaşlar için erişimi ve anlaşılması kolay bir seçenek sunmaktadır. (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) ve OECD Education at a Glance (Bir Bakışta Eğitim) gibi kaynaklarda öne çıkan bilgiler de Türkiye Eğitim Atlası’nda bulunmaktadır. “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı kademelere ve Türkiye’deki coğrafi bölgelere göre nasıl değişmektedir? Türkiye’deki eğitime katılım diğer ülkeler ile kıyaslandığında nasıl bir durum sergilemektedir? Türkiye’de ortaöğretimdeki devamsızlık oranları nedir? Cinsiyete veya bölgelere göre devamsızlık oranları değişmekte midir? Uluslararası değerlendirme sınavlarında nasıl bir sıralamaya sahibiz?” gibi birçok soru araştırmacıların ve eğitimle ilgilenen yurttaşların cevabını sıklıkla aradıkları sorular arasındadır. Türkiye Eğitim Atlası, bu ve benzeri daha birçok sorunun cevabını görsellerle destekleyerek Türkiye’ye dair genel bir fotoğraf ortaya koymayı kolaylaştırmaktadır. Türkiye Eğitim Atlasına ulaşmak için tıklayınız: http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/ted_egitim_atlasi.pdf Hangi bilgilere ulaşılabilir? Türkiye Eğitim Atlası’nda, her yıl düzenli olarak yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) örgün eğitim istatistiklerinin yanı sıra MEB’den ayrıca sağlanan çeşitli verilere de yer verilmektedir. Ayrıca yükseköğretim istatistikleri, PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), TIMSS TED’DEN 80