TED Meşale Dergisi Haziran 2014 18. Sayı - Page 82

“Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji” Paneli Türkiye’de ilk kez, zaman ve mekândan bağımsız, sınırsız öğrenme imkânı sunan U-Öğrenme tartışıldı. Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından TED Üniversitesi’nde “Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde U-Öğrenme alanının öncülerinden Dr. Kinshuk önderliğinde eğitimde giderek daha fazla kabul gören yer ve zamandan bağımsız (ubiquitous) öğrenme konusu, Türkiye’de ilk kez ele alındı. Teknolojinin hayatımızdaki kullanım alanı giderek genişlerken, kullanım yaşı da her geçen gün düşüyor. Türkiye’de 2013 yılı itibari ile ortalama bilgisayar kullanmaya başlama yaşı 8, internet kullanmaya başlama yaşı ise 9’a kadar indi. Dünya ise, E-Öğrenme ve M-Öğrenme gibi kavramlardan sonra, artık U-Öğrenmeyi tartışıyor. Yani, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde istediğiniz materyallerle öğrenme. U-Öğrenme kişinin ihtiyaçlarına anında cevap verebilen ve bilgiyi kişiye özgü biçimde dönüştüren, sürekli ve sınırsız öğrenme ortamları sunuyor. Artık interaktif bilgi teknolojileri aracılığıyla ihtiyacınız olan tüm bilgiler anında elimizde. www.tedmem.org Panelin diğer konuşmacıları arasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Türkiye’nin ilk İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Araştırması ve ODTÜ Uygulama Laboratuvarı’nın kurucusu Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi kurucusu ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi Kayhan Karlı ve ODTÜ Yayıncılık tarafından yayınlanan “Çocuklar İçin Teknoloji Eğitimi” serisinin “Çocuklar İçin Programlama”, “Çocuklar İçin Web Tasarımı” gibi kitapların yazarı Doç. Dr. Selçuk Özdemir de vardı. Panelde, okul öncesi ve özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların bilişsel gelişimini desteklemek üzere inovatif öğrenme ortamları, 21. yüzyılda dijital pedagojinin uygulama çerçevesi ve Türkiye’de az sayıdaki “Bilişimle Girişimcilik” uygulamaları katılımcılar ile paylaşıldı. TED’DEN 79