TED Meşale Dergisi Haziran 2014 18. Sayı - Page 79

KAMPUS TEDÜ “Mühendislik Yönetimi” Yüksek Lisans Programı TEDÜ’de Eylül 2014 itibariyle yeni bir yüksek lisans programı daha başlıyor. Yüksek Lisans programında belli uygulama alanlarında derinlemesine bilgi ve deneyim kazanmak isteyen öğrencilere bir bitirme projesi yürütebilecekleri tezsiz program; ve yoğun akademik eğilimi olanlara ise yüksek lisans düzeyinde araştırma yapacakları tezli program alternatifleri sunulmaktadır. Program aracılığıyla işletme ve ekonomi gibi yönetim veya sosyal bilimler programlarından yetişen mezunların, hizmet ve imalat sistemlerine ilişkin kararlarda optimizasyon temelli analitik yöntemleri kullanabilme; mühendislik, matematik, fizik ve istatistik gibi fen bilimleri lisans programlarından yetişen mezunların ise temel yönetim prensiplerini öğrenme ve karar verme süreçlerinin optimizasyonuna yönelik beceriler kazanması hedeflenmektedir. TEDÜ Mühendislik