TED Meşale Dergisi Haziran 2014 18. Sayı - Page 68

“Soma’ya El Ver” Kampanyası Tüm Hızıyla Devam Ediyor! Türk Eğitim Derneği (TED), Soma’daki maden emekçilerinin çocuklarına eğitim bursu sağlanabilmesi amacıyla başlattığı Soma’ya El Ver! kampanyasını tüm imkanlarını seferber ederek sürdürüyor. Resmi makamlarla işbirliği içerisinde yürütülen kampanya çerçevesinde toplanan tüm yardımlar, ödeme planı ile evlatlarımıza eğitim bursu olarak aktarılacaktır. Nakdi yardımların dışında psikolojik danışmanlık, eğitim materyali ve okul başarılarının izleme değerlendirmeleri gibi tüm süreçlerde TED uzmanları gönüllü çalışmaktadır. Kampanya, Türk Eğitim Derneği uzmanlarınca üç ayrı faza ayrılarak projelendirildi. Saha ziyaretleri ve ön burs görüşmelerinin yapılması I. Fazı; eğitim bursu alacak ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların seçimi, kayıt işlemleri, TED Okullarında okuyacak çocukların okullarına yerleştirilmesi, ödeme planlarının yapılarak bursların aktarılması II. Fazı; çocukların akademik performanslarının izleme değerlendirmesi ve eğitim bursu aktarımlarının takibi III. Fazı oluşturmaktadır. I.Faz çerçevesinde, yaklaşık 150 hane ziyaret edilmiştir. Saha çalışmasının yapıldığı yerleşim yerleri; Soma ilçesi merkez ve köyleri, Savaştepe, Bergama ve Kırkağaç ilçeleri, İzmir’in Kınık ilçesi ve en çok kaybın verildiği Köseler, Elmadere ve Çan köyleridir. Ziyaretler çerçevesinde eğitim bursu alacak ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların tespit çalışması yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. Paralel olarak II. Fazın çalışmaları da yürütülmektedir. Türk Eğitim Derneği, kampanyayı yürüten sivil toplum kuruluşu olarak; • Saha çalışmaları kapsamında eğitim bursu alacak çocukların tespit edilmesi ve sisteme dâhil edilmesi, • Kampanyada eğitim bursu amacıyla toplanan yardımların, kampanya amacına uygun olarak harcanması (Öğrenci velilerine yıllık olarak 1.600 TL nakdi yardımın her eğitim öğretim yılı için ödeme planı dâhilinde aktarılması ve takibi) ve kampanya sonunda kesin bütçesi detayları ile birlikte Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmesi, • Çocuklardan ve ailelerden psiko-sosyal olarak acil ihtiyacı olanlara özel destek sağlanması, • Ailenin izni çerçevesinde, psikolojik ve akademik olarak uygun olan öğrencilerin TED Okullarında okutulmasının sağlanması, • Eğitim bursu alan çocukların akademik başarılarının takibinin yapılması, kampanya giderlerinin kendi öz kaynaklarından karşılanması (Tanıtım, idari ve saha çalışması giderleri ile kampanyada görevli konunun uzmanlarının görevlendirilmesi), • Mesleki eğitime tabi tutulabilecek çocuklara mesleki sertifika alma olanağının sağlanmasından sorumludur. Türk Eğitim Derneği’ne inanan ve Soma’daki ailelerimizin acısını paylaşan tüm destekçilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Kampanya bilgi hattı: 0 312 417 42 02 - 111/152/159 Kampanyaya destek olmak için tıklayınız. TED’DEN 65