TED Meşale Dergisi Haziran 2014 18. Sayı - Page 56

KİTAP RAFLARINDAN bilgi dağarcığı Ölen Adam Bir Fasit Daire Kör Baykuş Dünya klasikleri arasındaki yerini alan Ölen Adam, İngiliz yazar D. H. Lawrence’ın diğer romanlarına göre küçük hacimli ancak oldukça derin bir kitap. Lawrence, iki bölüme ayırdığı kitapta, ölümden sonra dirilme konusunu işleyen mitolojik öyküleri yeniden üretiyor. Mısır ve Babil mitolojilerinden erken dönem Hristiyanlık söylencelerine uzanan geniş bir yelpazede ortak temalar üzerine inşa edilen kitap, batı dünyasının inanç ve düşünce geleneklerinin arkeolojisi için de önemli bir kaynak. Ayrıca, yüzyıllar içinde yerleşmiş ve sorgulanmasından vazgeçilmiş yargılara yeni bir bakış öneren Ölen Adam’ı Türkçeye kazandıran ismin, usta yazar Bilge Karasu olması yapıta özel bir anlam katıyor. Uzun yıllardır dergilerde yayımladığı öykülerle dikkatleri üzerine çeken Berna Durmaz’ın 2014 Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazanan üçüncü kitabı Bir Fasit Daire, birbirinin içinden geçen on üç öyküden oluşuyor. Durmaz, Kolombiyalı ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez’in en yetkin örneklerini verdiği büyülü gerçekçilik tekniğini yerel öğelerle destekleyerek özgün bir öykü dili kurmayı başarıyor. Ayrıntıların ince ince işlendiği kitapta, günlük hayatın akışı içinde birden beliren olağanüstülükler ve hangi karakterin hangi öyküde okurun karşısına çıkacağının kestirilemeyişi yüksek tempolu bir okuma deneyimi sunuyor. 1903-1951 yılları arasında yaşayan Sadık Hidayet, çağdaş İran edebiyatının kurucularından kabul edilir. 1937 yılında yayımlanan Kör Baykuş, yazarın en fazla tanınan eseridir. Hidayet’in Kafka, Rilke, Poe gibi batılı yazarlardan etkilenmesi gibi, yirminci yüzyılın ikinci yarısında yazan birçok batılı yazar da Hidayet’ten etkilenmiştir. Kör Baykuş, eleştirmenlerce dünya edebiyatına damgasını vuran Camus’nün Yabancı’sı ile yan yana anılır. Dünyadaki var oluşun sorgulanması, toplumsal bağların birer zincire dönüşmesi, yalnızlık, sevgisizlik gibi evrensel temalar Hidayet’in kaleminde lirik ile epik söyleyiş arasında özgün bir yerde dile gelir. Türkçenin en önemli şairlerinden Behçet Necatigil tarafından dilimize aktarılan Kör Baykuş üzerine Türkiye’de ve dünyada çok sayıda makale ve kitap yayımlanmış, konferanslar düzenlenmiştir. D.H. Lawrence Çeviren: Bilge Karasu Can Yayınları, 78 sayfa Berna Durmaz Can Yayınları, 120 sayfa Sadık Hidayet Çeviren: Behçet Necatigil Yapı Kredi Yayınları, 100 sayfa BİLGİ DAĞARCIĞI 53