TED Meşale Dergisi Haziran 2014 18. Sayı - Page 46

performanslar, seminerler, atölyeler farklı kimliklerden, farklı yaş guruplarından, farklı meraklardan izleyicilere dokunabiliyor. Dünyadaki sanat kurumlarıyla ilişkileriniz nasıl? Eğilimleri takip ediyor musunuz? Ortak projeler planlıyor musunuz? SALT, 2013 yılında uluslararası bir müzeler konfederasyonu olan L’Internationale üyesi oldu. L’Internationale, değişik coğrafyalardan yerel hikâyelerin birlikte okunabilmesi adına daha etkili araçlar ve yepyeni yöntemler sunmayı hedefleyen bir konfederasyon. Konfederasyon, üyesi olan altı kuruma, sürekli bir iş birliği, birbirlerinin arşiv ve koleksiyonlarına erişim imkanı sağlıyor; aynı zamanda bu kurumların insan kaynakları da birbirlerine katkı sağlıyorlar. Kurum, yerel ve bölgesel araştırmalar için bir üretim odağı olma işleviyle özellikle arşiv uygulamalarındaki gelişmelere eğiliyor. Buna ek olarak tabi ki dünyanın farklı coğrafyalarındaki çeşitli kültür kurumlarıyla proje bazlı iş birlikleri geliştiriyoruz, onları SALT’ta ağırlıyoruz, biz oralarda SALT’ı anlatıyoruz. Dergi olarak, çocuklardan yetişkinlere uzanan geniş bir okuyucu kitlemiz var. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kültür kurumları müzakerelerin yeşerdiği, bilginin paylaşıldığı ve geleceğe aktarıldığı yerler. SALT’ı ailelerin takip etmesini arzu ederim. Çocuklarımıza olaylara farklı açılardan bakmalarını öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Okurlarınızı Ankara’da SALT Ulus’a, İstanbul’a geldiklerinde ise SALT Beyoğlu ve SALT Galata’ya bekliyoruz. Ayrıca programlarımızı saltonline. org’dan ve sosyal medya kanallarımızdan takip edilebilir. SALT’ın kapıları, merak eden, araştırmak, tartışmak ve sorgulamak isteyen her bir bireye açık ve ücretsiz. Gelin, izleyin, kullanın, sahiplenin SALT’ı. KÜLTÜR SANAT 43