TED Meşale Dergisi Haziran 2014 18. Sayı - Page 28

HELİKOPTER HELİKOPTER AİLE İLE YETİŞEN AİLE İLE YETİŞEN ÇOCUKLARIN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ VE TOPLUMSAL VE TOPLUMSAL SORUNLARA ETKİSİ SORUNLARA ETKİSİ Aşırıcı korumacı çevrede büyüyen, her sorunu anne babası tarafından çözülen, kendi kararlarını kendi alamayan çocukların en belirgin özelliklerini şu şekilde sıralanmaktadır; şişirilmiş bir egoya sahip olma, düşük öz saygı ve yeterlilik duygusu, bastırılmış kişilik, sağduyudan yoksun olma, karar vermekte zorlanma, problem çözme becerisi gelişmemiş olma, daha iyiyi yapma ve çabalama isteği düşük olma, çok güçlü aile bağına ve aileye bağımlı olma. Bu özellikler daha da artırılabilir. Aşırı koruyucu anne baba olmak, çocuğun normal gelişimine müdahale eden bir yaklaşımdır ve bu yaklaşımla büyüyen çocukların birçok becerileri eksik, iş ve özel hayatında problemler ve başarısızlıklar yaşayan bir birey olma olasılığı çok yüksektir. Bütün aileler çocukları için en iyi olanı sağlamak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak isterler. Bu iyi niyetli istek bazen çok aşırı biçimde ortaya konup uygulandığında, çocuklar için zararlı, zorlayıcı ve yardım etmekten uzak bir hal almaktadır. Kendi ayakları üzerinde durabilen sağlıklı bir birey olarak yetişemeyen gençlik sadece aileler için değil, toplum için de bir sorundur. SAĞLIKLI SAĞLIKLI DAVRANIŞLAR İÇİN DAVRANIŞLAR İÇİN NELER NELER YAPILABİLİR? YAPILABİLİR? Çocuklarımıza iyilik yaptığımızı düş