TED Meşale Dergisi 25. Sayı - Page 35

yaptığı maçlar dünyanın ilgi odağı haline gelecektir. Yapay zeka, insan zekasından farklı olarak duygudan arınmış bir bilgi işleme sistemidir. İnsan beyninde hepsi aynı anda paralel olarak çalışan 100 milyar nöron bağlantısının bulunduğu bilgisinden hareketle bu bağlantıların tamamının bilgiyi işlemeye yönlendirilmesi yapay zeka çalışmalarının temelini oluşturur. Ancak ortaya çıkan yapay zekanın kendini geliştirebileceği, insan gibi etik kaygıları bulunmamasından dolayı ise sonucu felaketlere sürükleyebilecek birtakım etkinlikler gerçekleştirebileceği kaygıları bilim çevrelerinde sıkça dile getirilmektedir. 2017 yılında Facebook, ürettiği yapay zekanın kendi dilini oluşturmasından dolayı çalışmaları askıya aldığını açıklar. Çağdaş antropolojinin en önemli bulgularından biri insanın dil aracılığıyla düşündüğünü ortaya koymasıdır. Daha önce kavramlarla düşündüğü kabul edilen insanoğlunun gelişiminde dilin önemi saptandıktan sonra yapay zeka çalışmalarında da yeni bir aşamaya geçilir. Bu yüzden kendi dilini yaratan bir yapay zekanın insan denetiminden çıkacağı düşünülür. Hayatı kolaylaştırmak, öngörmesi zor sorunlara çözüm üretmek gibi iyi niyetlerle ortaya çıkan yapay zekanın insanın üstünde denetim kuracak bir konuma ulaşması gerçekten korkutucu bir senaryodur. İnsanın kontrolünden çıkan yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği ise 2017’nin Ekim ayında ünlü fizikçi Stephan Hawking tarafından dile getirilir. “Nesnelerin İnterneti” çağında, yalnızca bilgisayarların değil hemen her elektronik aletin bir ağa bağlanabildiği düşünüldüğünde kendi kendine düşünüp karar alabilen cihazların her zaman olumlu sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Uydu bağlantısıyla trafik yoğunluğu en düşük rotayı gösterdiğinde hayatımızı kolaylaştıran yapay zeka ürünleri, inisiyatif alıp bizim yerimize düşünmeye başladığında dünyanın nasıl bir yere dönüşeceğini kestirmek güç. Bu yüzden teknolojinin yalnızca teknoloji olmadığını yeniden düşünmekte, Nazi iktidarında Almanya’da yürütülen insanlık dışı deneylerin nelere yol açtığını hatırlamakta yarar var. Öte yandan başlatılmış bir sürecin geri döndürülemeyeceğini biliyoruz. Bilim insanları kadar politikacılara, hatta kullanıcılar kadar her bireyin yapay zeka konusunda enine boyuna düşünme görevi bulunuyor. Çünkü söz konusu insanlığın geleceği olduğunda, hayatı kolaylaştırmak için önümüzdeki yüzyılları tehlikeye atmak, yapay zekayı icat eden insan zekasına yakışmayacak bir durum. 33