TED Meşale Dergisi 25. Sayı - Page 16

TEDMEM’in TIMSS sonuçlarını tüm boyutlarıyla ele alan çalışmalarından öne çıkan bazı bulgular ve öneriler şunlardır: Türkiye’nin Fen ve Matematik Performansında İyileşme Olmasına Karşın, Pek Çok Öğrenci İçin Okula Gitmek Öğrenmek Anlamına Gelmiyor Türkiye’nin 4. sınıf ve 8. sınıf düzeyinde matematik ve fen bilimlerindeki performansında 2011 yılına göre belirli düzeyde bir iyileşme var. Ancak çok sayıda öğrenci dört yıllık veya sekiz yıllık bir okul eğitimini temel becerilerden yoksun olarak tamamlıyor. Türkiye’de 8. sınıfta öğrencilerin %30’u düşük düzeyin (400 puanın) altında, %58’i ise orta düzeyin altında performans gösteriyor. TIMSS ortalamasında ise bu oranlar %16 ve %38’e karşılık geliyor. 14 Matematikte Ortaokulda Öğrenmeden Kopuş Yaşanıyor Uluslararası ortalamaya kıyasla Türkiye’de ortaokul yıllarında matematik performansı düşüş gösteriyor. Öğrencilerin matematik dersi hakkında görüşleri ve derse katılım oranları da 4. sınıftan 8. sınıfa daha olumsuz yönde değişiyor. Bu durum, daha çok öğrencinin öğrenmekten vazgeçmesi ve ortaokul yıllarında bir kopuş yaşanması anlamına geliyor. Ortaokul yıllarında matematik performansındaki gerilemenin nedenlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor.