TED Meşale Dergisi 19. Sayı - Page 73

Dosya: Özel Eğitim Yurdagül AYDOĞAN: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sabahattin Yıldız: Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı ÖMT : Psikolojik Danışman DA : Deneyimli Özel Eğitim Öğretmen SS : 1 yıldır Özel Eğitim Öğretmeni TK : Veli Özel eğitim ihtiyacı bulunan bireyler açısından eğitim, sağlık, istihdam gibi temel yaşamsal ihtiyaç ve hakların bir bütün olarak ele alınması ve karşılanması refah devletlerinin yükümlülüğündedir. Bugün Türkiye’de yakın geçmişle kıyaslandığında önemli iyileştirmelerin yapılması ve bu konuda gösterilen çabalar dikkat çekmektedir. Ancak bütüncül bir sistem çemberinin tamamlanmamış olması ve ilgili alanlara bağlı bulunan kurumlar arasındaki işbirliği problemlerinin varlığı, konuya dair işleyişi belirli düzeyde etkileyecek kadar pekiştirilememiştir. Tek bir bireyin yaşamsal ihtiyaçlarından doğan haklar temelinde, özel eğitime ihtiyacı doğuran hastalığın tanılanmasından başlayarak, bireyin istihdam edilmesi ve toplumsal bütünleşmenin teminine kadar uzayan tüm süreçlerde, bireyin gereksindiği psikolojik, sosyal ve eğitsel destek hareket noktası olarak değerlendirilmelidir. Bu hareket noktasına referansla düzenlenecek uygulamaların, özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler ve ailelerinin bürokrasiyle ağırlaştırılmamış bir işletim sisteminde yer almasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu kapsamda TEDMEM, konunun farklı paydaşları ile bir araya gelerek yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiği bir dosya hazırladı. Kurumların ve bireylerin karşılaştığı problem alanlarının daha iyi anlaşılması ve çözümlerinin hızla üretilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen özel eğitim dosyamızda yer alan görüşmelere linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tedmem.org/haberler/2014/06/20/tedmem_ ozel_egitim_dosyasi.html TEDMEM 70