TED Meşale Dergisi 19. Sayı - Page 72

“Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği” Araştırması Son yıllarda eğitim sistemimizde yaşanan aksaklıkların faturası toplum tarafından âdeta öğretmenlere çıkarılmış durumda. Yakın geçmişe kadar ülkemizde saygı duyulan ve nitelikli meslekler arasında gösterilen öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ile ilgili toplumsal görüşün hissedilir derecede değişmeye başladığı görülüyor. Bu noktada, öğretmenlerin de kendi meslekleri hakkında ne düşündükleri, mesleki bağlılıklarının ve iş doyumlarının bu durumdan nasıl etkilendiği önem kazanıyor. Türk Eğitim Derneği’nin bağımsız düşünce kuruluşu TEDMEM, öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimleri, mesleklerine yönelik geliştirdikleri duygular ve mesleklerine olan bağlılıklarını belirleyebilmek adına bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaya 1700 öğretmen katıldı. Çalışm [