TED Meşale Dergisi 19. Sayı - Page 71

TEDÜ Eğitim Fakültesi’nden... TEDÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Buldu’nun yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 1001 proje desteği alan “Okulöncesi öğrenme ortamlarında öğrenme ve öğretmeyi anlama, destekleme ve geliştirmede pedagojik dokümantasyonun etkililiği” başlıklı projenin öğretmen eğitimlerinden ilki, 25 Ekim 2014 tarihinde TED Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Proje ekibi TED Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Buldu, Ar. Gör. Selda Aras; Hacettepe Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Arif Yılmaz, Ar. Gör. Ayça Ülker Erdem, Ar. Gör. Esra Akgül, Ar. Gör. Hazal Begüm Ünal; Gazi Üniversitesi’nden Dr. Figen Şahin; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Ar. Gör. Metehan Buldu ve Ar. Gör. Elif Buldu’dan oluşmaktadır. Proje kapsamında Ankara il genelinde 8 okuldan toplam 22 öğretmen ve 330 öğrenci ile çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen eğitimde öğretmenlere projenin amaçları, hedefleri ve çalışma evrelerinin yanı sıra pedagojik dokümantasyon kavramsal çerçevesi, hazırlık aşaması ve uygulama aşaması ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapılmıştır. KAMPUS 68