TED Meşale Dergisi 19. Sayı - Page 69

gerçekleştirilen eğitim programlarına katılan tüm bireylere programın amacına ve niteliğine göre “Katılım Belgesi” veya “Başarı Belgesi” verilmektedir. TEDÜ-SEM kamu ve özel kurum ile kuruluşların benzer birimlerince yürütülen çalışmalarına öğretim elemanı desteği sağlamanın yanı sıra, iş dünyası ile üniversite ilişkilerini geliştirmek, ülke kalkınmasına yardımcı olmak, üniversite elemanlarının da piyasa ihtiyaçlarını yakından takip edebilmeleri amacıyla danışmanlık hizmeti de vermektedir. TEDÜ-SEM eğitim programları üç ana gruptan oluşmaktadır. Mesleki Eğitim Programları: Bu eğitimler mesleki yetiştirme, bilgi tazeleme ve çalışma yaşamının gerektirdiği nitelikleri kazandırmaya dönük eğitimleri kapsamaktadır, Kurumsal Eğitim Programları: Kurumların çalışanlarının yetenek ve verimlilikleri en üst düzeye çıkarmak, kurumsal aidiyet ve motivasyonlarını artırmak hedeflenmektedir; ilgili tüm eğitimler, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmaktadır, Bireysel Eğitim Programları: Eğitimler bireylerin yaratıcılığını ortaya çıkarırken, kültürel sanatsal olgulara bakış açılarını geliştirmekte ve bu gelişimin toplumsal boyutta hayat bulmasına öncülük etmektedir. Eğitimler aynı zamanda bireylerin iletişim, anlatım, insan ilişkileri, sağlıklı yaşama ve sorun çözme yeterliklerini geliştirmektedir. Mevcut programlar ve merkezle ilgili detaylı bilgi için; TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜ-SEM) Senem Güdenler, Sürekli Eğitim Merkezi Yöneticisi, Ziya Gökalp Cad. No:48 06420, Kolej, Çankaya ANKARA Telefon: (312) 585 0139 www.tedu.edu.tr Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali-2014, TED Üniversitesi’nde Türkiye’ye yayılan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, belgesellerin gücünden faydalanarak sürdürülebilir bir yaşam için kültürel değişime katkı vermek amacıyla izleyicilerle buluştu. Sürdürülebilir Yaşam Fil