TED Meşale Dergisi 19. Sayı - Page 68

TEDÜ Sürekli Eğitim Merkezi TEDÜ-SEM Kuruldu KAMPUS TED ÜNİVERSİTESİ TEDÜ-SEM, Türkiye’nin en köklü, deneyimli ve dinamik eğitim kurumlarından Türk Eğitim Derneği’nin tecrübelerinden ve TED Üniversitesi’nin akademik uzmanlığından yararlanarak; her yaştaki bireylerin, kurumların ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde yaşam boyu eğitimleri sürdürebilmeleri için, mesleki veya kişisel gelişime katkıda bulunabilecek sertifika programları ve seminerler düzenlemek amacıyla faaliyetlerine başladı. TEDÜ-SEM, zamanın ruhunu yakalayan her türlü bilgi ve donanımı programlarına katmayı temel ilke edinmiştir. Bu doğrultuda seminer yelpazesini geniş tutmakta ve güncel bilgiyi portfolyosuna dahil etmektedir. Merkez, her yaş ve düzeydeki bireylerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verirken, yaşam boyu ihtiyaç duyacakları bilgiye hangi yollarla ulaşabileceklerini ve bilgileri nasıl irdeleyip, kullanabileceklerini yani öğrenmenin sürdürülebilirliğini öğretmektedir. TEDÜ-SEM farklı dönemlerde, farklı eğitimlere ihtiyaç duyan bireysel katılımcılara yönelik mesleki bilgilerini güncelleme, uzmanlaşma veya meslek edinme amacıyla dönemsel sertifika programları da yürütmektedir. TEDÜ-SEM bireysel gelişim seminerleriyle, çalışma yaşamındaki sayısız değişkenli ortamın yarattığı stresli bireyin kendini iş dışında keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, bireye geniş bir perspektiften bakmakta ve bu anlamda sınırsız seçenekler sunmaktadır. TEDÜ-SEM tarafından KAMPUS 65