Tebessüm Masallar Engel Tanımıyor

MASALLAR ENGEL TANIMIYOR PROJE FİNAL SAYISI HAZİRAN 2017 Ak s a r a y Ak İ r f a n K o l e j i M a s a l l a r E n g e l T a n ı m ı y o r E - t w i n n i n g P r o j e s i B ü l t e n i El Emeği Oyuncaklarımız E - Twinning Projeleri Avrupa Okul ortaklık ağı olan E-twinnig çeşitli okullardan bir araya gelen öğ- retmenler, online olarak iletişim sağlayarak çeşitli projeler yapmaktadır. MASALLAR ENGEL TANIMIYOR Okulumuzun öğrencilerinin el emeği ile ürettikleri oyuncak- lar İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı ola- rak koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik hizmet ve- ren kuruluşlardaki çocuklara hediye edilmiştir. "Engelli vatandaşlarımız için neler yapabiliriz?” sorusuyla başladığımız, projemizde, Kurumun güvenlik politikaları gereği, görsel malzemeler baş- ka ortamlarda kullanılamamaktadır. meyi ve öğrencilerimize başta işitme en- engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkın- tılara bir nebze de olsa fayda sağlayabil- gelliler olmak üzere tüm engellilere karşı ve engellilik türlerine karşı farkındalık sağlamayı amaçladık. Masal Engel Tanımıyor Projesini yürütmek üze- re, öğretmen ve öğren- cilerden oluşan Proje Yürütme Kurulu oku- lumuz Öğretmenler Ku- rulunda belirlenmiştir. Bu kapsamda; Proje Ekibimiz  İntro çalışması yaptık  Okul tanıtım videosu hazırladık  Proje panosu hazırladık  Okulumuzda Karikatür yarışması dü- zenledik  Okulumuzda İşaret dili ile masal an- lattık Aksaray Özel AK İRFAN Koleji Nakkaş Mahallesi 2802.sk No: 16 Merkez AKSARAY Telefon: 0 (382) 212 16 66 Faks: 0 (382) 213 23 33 E-posta: bilgi@akirfankoleji.k12.tr akirfankoleji.k12.tr  Öğrendiğimiz masal karakterlerinin oyuncağını yaptık  Yaptığımız oyuncağı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan kimsesiz çocuklara ulaştırdık ve proje final çalışması olarak proje bülteni hazırlamış bulunmaktayız. Bu süreçte çalışmalarımıza katılan öğrencilerimize, desteğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarımıza ve idarecilerimize teşekkür ederiz Proje Ekibi