Tallinna Rahumäe Põhikooli koolileht "Rahukas" Juuni 2019 nr 68 - Page 20

Peatoimetaja

Küljendus-kujundus

Sisuloojad

Kolumnist

Instagrami toimkond

Fotograafid

Cindella

Lakson

Anne

Piibur

Mona Lene

Maanurm

Brita

Saarma

Emma

Uus

Helen

Haamer

Kirke

Relve

Marietta

Vaab

Elis

Niitla

Katriin

Kalaus

Johanna

Kruusimaa

Hendrik

Hunt

Tobias

Nurmsalu

Elis

Niitla

Emma

Uus

Charlotta

Vilsar

Päike-Triinu

Tamm

Helen

Haamer

Elkhan

Gazymov

Helena Riin

Plado

Triinu

Pääsik

Laura

Veski

Kai

Koort

Triinu

Pääsik

Triinu

Pääsik

Toimetus

cindella.lakson@rahumae.edu.ee

anne.piibur@rahumae.edu.ee

rahumae.tln.edu.ee/koolileht

@rpkajaleht Instagramis

Toimetaja

Rahuka toimetus

ootab alati uusi liikmeid

ja ka vihjeid lugudeks.

Sisutoimetus

anne.piibur@rahumae.edu.ee

Küljendus-kujundus,

fotograafid ja Instagram

triinu.paasik@rahumae.edu.ee

Võta meiega

ühendust!

Helena Riin

Plado

triinu.paasik@

rahumae.edu.ee