Tallinna Rahumäe Põhikooli koolileht "Rahukas" Juuni 2019 nr 68 - Page 19

MEELELAHUTUS

19

"Meemidel on oma võlu, kuid pigem

soovitan kasutada tüüpmeemisid, ehk

siis neid, mille korral pilt on juba olemas

ja samuti teema, mida see väljendab

(imestust, viha jne). Kui soovite

originaalsust, sobivad ka Eesti

kullavaramu filmid ja multikategelased.

Kindlasti tuleb vältida konkreetse isiku

pildi kasutamist, kui ta ise selleks pole

luba andnud, ning nimede mainimist. Sel

juhul Te ei riku seadust ning loote

meemi, mis võib olla pikaealisem, laia

levikuga ning mine tea, ehk kunagi isegi

tulutoov.

Näiteid politseisse jõudnud meemidest:

1) Solvavad isikustatud meemid. Kui

pildina kasutatakse kellegi teise pilti

ilma tema loata ning lisatakse juurde

halvustav sõnum.

2) Ähvardavad meemid. On olnud

näiteid meemidest, milles viidatakse

konkreetsele inimesele ning lisatakse

juurde vihjed eseme kohta, millega talle

haiget kavatsetakse teha. Kui ta tunneb

ohtu oma elule ja tervisele, saab ta teha

süüteoteate politseisse.

3) Süütegudele õhutavad meemid.

Enamlevinud näide on „Send nudes“

põhised meemid. Kui sellest üleskutsest

haarab kinni anna 14aastane ja saadabki

endast alastipildi, siis ta rikub ise

seadust seda pilti tehes ja jagades ning

samuti panevad süüteo toime need, kes

seda pilti omavad.

4) Piiripealsed meemid. Eelmise aasta

kõige sobimatuks naljaks sai postitus,

mis sisaldas helilõiku ja mis edastati

Kurtide Liidule. Antud juhul oleks liit

saanud pöörduda kohtusse."

Maarja Punak, veebikonstaabel

Allikas: ajakiri Märka last 2007