Tallinna Rahumäe Põhikooli koolileht "Rahukas" Juuni 2019 nr 68 - Page 15

KOOLIELU

Fotod: Katriin Ahu

Mul oli 3.-4.klasside tüdrukud ja 7.klasside poisid. Kartsin seda, kuidas koostöö erinevas vanuses laste vahel toimib, aga õnnestus väga hästi. Mulle meeldis laste õhin, millega nad tööd tegid. Ettevalmistusaega jäi väheseks, kuid kõik, mis planeeritud sai, õnnestus. Maja oli siginat-saginat täis ja kõik toimetasid eesmärgipäraselt. Mulle meeldis, et kõik õpetajad olid haaratud.

Kaire Selde

õppejuht, inglise keele õpetaja

KOMMENTAAR

Nüüd on koolis 24 väikest „putukat“ (viisin läbi projekti Putukad meie toidulaual), kes mind koolimaja peal rõõmsasti tervitavad. 

Tulevikku vaatavalt on plaan edaspidi projektõpet läbi viia pikema perioodi jooksul, lennupõhiselt ning rohkem kooliellu lõimitult. Hetkel langes projektõppepäeva läbiviimine väga kiirele ajale (hinnete panek, aasta lõpp). Samuti ei jõua ühe päevaga piisavalt teemasse süveneda ega jõuda nö päris tegudeni. Siiski valdav osa õpetajatest nõustub, et projektõppega jätkamine on vajalik, sest see toob teistmoodi lähenemise õppetöösse ning paneb laste silmad särama. Siiski arvati, et lennupõhiselt võiks projektõpe veelgi paremini toimida.

Täname kõiki õpetajaid, õpilasi, lapsevanemaid ja külalisi, kes panustasid projektõppepäeva õnnestumisesse!

15