Tallinna Rahumäe Põhikooli koolileht "Rahukas" Juuni 2019 nr 68 - Page 14

KOOLIELU

PROJEKTÕPPEPÄEV: MIDAGI IGAÜHELE

Kai Koort

arendusjuht

inglise keele õpetaja

Video: Ann-Gretel Erik

Rahumäe koolis toimus 30. mail 2018 projektõppepäev, mille fookuses oli keskkonnateadlikkus

ja ettevõtlikkuspädevus. Ürituse eesmärk oli väga heasoovlik: pühendada üks päev sellele, et

kaardistada olemasolev koolikeskkond ja kooliruum ning esitada ettepanekud, kuidas koolikeskkonda veelgi mõnusamaks muuta.

Projektid olid jagatud nelja erinevasse kategooriasse (Kooliruum ja disain; Floora ja fauna; Keskkond ja selle mõju ja Varia) ning õpilased said endale sobiva projekti valida 33 erineva

teema hulgast. Lisaks oma õpetajatele, aitasid sel päeval õppetööd läbi viia hulgaliselt erinevaid külalisi. Koostööd tehti nii lapsevanematega, teaduritega ülikoolidest kui ka erinevate asutuste ekspertidega nagu Tallinna Loomaaed, Arhitektuurikool, Eesti politsei jne.

Projektõppepäeval tehtut, nähtut ja kogetut jagati teistega järgmisel päeval.

Samuti esitati hulgaliselt ettepanekuid, kuidas koolielu veelgi mõnusamaks muuta. Näiteks leiti, et koolis võiks olla koht, kus saab kõrvaklappidega kuulata rahustavat muusikat. Samuti, et tuleks üle vaadata koolipuhveti sortiment ning asendada kõrge suhkrusisaldusega tooted suhkruvabade maiustustega. Garaažidest võiks teha „õue VAU“ ja välijõusaali juurde mändide ümber

ehitada istumiskohad. Mägi tuleks teha tasasemaks ja sinna peale ehitada terrass. Raamatukogu värvida rõõmsamates toonides ning sisustada kott-toolide, kiige ja ratastega

riiulitega.

Saadud väärt ettepanekuid arvestatakse võimaluste piires edaspidi koolielu kujundamisel.

Kui võrrelda projektõppepäeva tavakoolipäevaga, siis suurim erinevus oli see, et õpilased said endale sobiva teema valida lähtuvalt oma huvidest.

Lisaks said koostööd teha täiesti erinevate vanuseastmete õpilased. Õpetajana leian, et oli põnev üks päev töötada täiesti erineva vanuseastme õpilastega, kellega ma igapäevaselt ei kohtu.

14